Hilda Groenesteyn studio Hille illustratie vormgeving Groningen Bommen Berend 1672 Rabenhaupt Grote Markt Sinterklaas Suikerbieten Sint Maarten Koninklijke vereeniging voor Volksvermaken 350 jaar Gronings Ontzet

Ilustratie voor Kerst en Nieuwjaars wens | 350 jaar Gronings Ontzet
In opdracht van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken Groningen